โรคข้อหลวมเอ็นข้อหย่อน Joint hypermobility syndrome
  • 20 กรกฎาคม 2017
  • 699
  • 0
ภาพจาก http://www.nhs.uk/Conditions/Joint-hypermobility/Pages/Introduction.aspx โรคข้อหลวมเอ็นข้อหย่อน Joint...
อ่านต่อ
ไฟโบรมัยอัลเจีย:กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ เอ็น และเนื้อเยื่ออ่อน (Fibromyalgia)
  • 18 กรกฎาคม 2017
  • 204
  • 0
ไฟโบรมัยอัลเจีย:กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ เอ็น และเนื้อเยื่ออ่อน (Fibromyalgia) ใครต้องการคุยปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องไฟโบรมั...
อ่านต่อ